Skip to main content

Tin tức sự kiện

Vĩnh Trạch ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thoại Sơn các xã, thị trấn đã thành thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng với mục tiêu huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân, đưa Tổ công nghệ trở thành cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số từ huyện đến xã. Đến nay, các Tổ công nghệ số đã đi vào hoạt động khá hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

  • Ông Nguyễn Thiện Bảo
    (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch)

    0909.056.119
  • Ông Nguyễn Đại Việt
    (Công chức Văn phòng - Thống kê)

    0901.055.591